Zorg Portaal Westerhoeve /

Klachten

Als u ontevreden bent over de ontvangen zorg of dienstverlening, dan is het belangrijk om hier iets mee te doen. Op deze pagina leest u in het kort, waar u een klacht kunt indienen en bij wie u ondersteuning kunt krijgen bij het  indienen van een klacht.

Klacht indienen
Als u een klacht heeft, probeer hierover dan eerst te praten met de zorgverlener over wie de klacht gaat. Misschien kunt u samen tot een oplossing komen.

Als u niet samen met de zorgverlener, over wie u een klacht heeft, tot een oplossing kan komen, of u wilt de klacht niet met hem of haar bespreken, dan kunt u naar de klachtencommissie van de zorgaanbieder. U moet uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie bekijkt of uw klacht gegrond is. De commissie adviseert de hulpverlener of de instelling over hoe de zorg verbeterd kan worden, zodat dergelijke klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

Ernstige klachten kunt u voorleggen bij het Regionaal Tuchtcollege, de Civiele of Burgerlijke rechter. De procedures zijn over het algemeen lang en ingewikkeld.

Ondersteuning bij het indienen van een klacht
Een klacht op de juiste manier indienen kan best ingewikkeld zijn en misschien wilt u een steuntje in de rug van iemand met meer ervaring.

Voor informatie, advies en ondersteuning bij de klachtenprocedure, kunt u terecht bij Zorginfo Klaverblad Westerhoeve . Dit is een onderdeel van Stichting Het Klaverblad Westerhoeve. Daar kunt u onder andere terecht voor individuele vragen, klachten en advies rondom gezondheidszorg. Zorginfo Klaverblad Westerhoeve kan u bijvoorbeeld advies geven bij het schrijven van de klachtbrief, of met u mee gaan naar een gesprek. U kunt ze op werkdagen bellen, van 09.30 tot 13.00 uur, op telefoonnummer 0113 - 212 783. U kunt ook een e-mail sturen naar: zorginfo@klaverbladWesterhoeve.nl Meer informatie over klachten over zorg vindt u op www.klaverbladWesterhoeve.nl.

In veel instellingen is een cliëntvertrouwenspersoon, patiëntenvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris in dienst. De vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris kan ondersteuning bieden bij het doorlopen van de hele klachtenprocedure.

Meer informatie over de klachtenopvang kunt u nalezen in de Handreiking Klachtenopvang van Stichting Het Klaverblad Westerhoeve: ''De zorg was niet naar wens, wat nu?''. U kunt deze Handreiking Klachtenopvang via de website van Stichting Het Klaverblad Westerhoeve bestellen.

terug naar de vorige pagina

Nieuws
Klachten
Brochures
Vacatures/opleidingen
Sitemap
Contact & info
Disclaimer
Gerelateerde Pagina's
 Niets gevonden